Avslutta prosjekt

Publisert den 16. oktober 2012

Her er en oversikt over prosjektrapporter for avslutta prosjekt i Bygda Dansar.

Bygda dansar i Akershus (høsten 2014 til våren 2017) bidro til å sette folkedans/folkemusikk i Akershus på kartet og bidro til kulturnæring: I tillegg til de prosjektansatte ble 27 personer innleid. Ca. 1000 elever og lærere fikk danset sin lokale immaterielle kulturarv. Prosjektet samlet ca. 30 interesserte ungdom som deltok på helgesamlinger, forestillinger, lokale kappleiker, og ulike kulturelle arenaer i fylket. Midtforestillinga «Mitt distrikt» ble vist i 2016 på på Kråkstad samfunnshus i Ski, og sluttforestillinga «Konglomerat» ble vist i 2017 på Bærum kulturhus. Prosjektet utviklet ny kompetanse for demokratiske kunstneriske prosesser for tradisjonsdans som dansekunst. Flere ungdommer ble godt rustet til å lære bort Akershustradisjonen, og noen gikk videre til landslinja i folkemusikk på Vinstra videregående skole, med folkedans som hovedinstrument.

Sluttrapport Akersarv 2014-2017

I 2013 startet Bygda dansar opp i Telemark. Ca. 1200 ungdommer (13–19 år) fikk gjennom skolebesøk møtt sin lokale immaterielle kulturarv. Prosjektet samlet ca 30 interesserte ungdom som har deltatt på helgesamlinger, forestillinger, lokale og nasjonale kappleikar, og ulike kulturelle arenaer i fylket og på Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. Midtforestillinga «Telesegn med Tiljetakt» ble vist på i 2015 på Telemarkfestivalen i Bø i tillegg til  i Seljord og Åmot, og sluttforestillinga «Mørkt her endå er i dalen» ble vist i 2016 på Riksscenen for folkemusikk og folkedans i Oslo og på Telemarkfestivalen.

Sluttrapport Tiljetakt 2013-2016

I 2012 startet Bygda dansar opp i Hedmark. Ca. 1700 ungdommer (13–19 år) fikk gjennom skolebesøk møtt sin lokale immaterielle kulturarv. Midtforestillinga «Nå har det hendt!» ble vist på Løten kino, Tynset kulturhus og Prøysenhuset, Ringsaker i 2014, og sluttforestillinga «Skog – et dansedikt» ble vist på Riksscenen for folkemusikk og folkedans, Oslo og på Volumfestivalen, Elverum i 2015. Prosjektet samlet 130 interesserte ungdom som nå får informasjon om folkedans i fylket gjennom det nystartede Hedmark juniordanselag

Sluttrapport Lek Østa 2012-2015

Bygda Dansar ble tildelt Vest-Agder fylke med oppstart august 2011 og ble avsluttet juli 2014. Ca. 2000 ungdommer fikk gjennom skolebesøk møtt sin lokale immaterielle kulturarv. Prosjektet utviklet to danseforestillinger «Halling på Kant» i 2012 (koreografer: Vegar Vårdal, Ulf-Arne Johannessen, Reidar Sjøset) og «Svartefela» i 2014 (Jimmy Meurling hovedansvarlig for regi og scene, Torill Steinjord koreograf med hovedansvar for dans), vist på Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand og Riksscenen for folkemusikk og folkedans i Oslo.

Sluttrapport Egdedans 2011-2014

I 2010 starta Bygda dansar opp prosjekt i Nord-Trøndelag. Prosjektet fekk namnet Trø te' og blei avslutta våren 2013. Gjennom prosjektet fekk eit tusentals ungdomar møte folkedans for første gong. Midtvegs i prosjektperioden sette dei opp framsyninga "Konungens Tafla" i regi av Sigurd Aae Klausen. Ideane frå denne framsyninga blei vidareutvikla i sluttframsyninga "Mellom rutene" i regi av Sigurd J. Heide.

Sluttrapport Trø te' 2010-2013

Frå 2009 til 20012 gjekk Bygda dansar i Buskerud. Midtførestillinga "Trøyst" blei sett opp under Folkemusikkveka på Ål i 2011, men mest kjent er prosjektet for den store sluttførestillinga "Liti Kjersti" i regi av Leif Stinnerbom som hadde premiere på Riksscenen i 2012. Opp mot tusen tilskodarar fekk oppleve førestillinga på dei fire framsyningane i Oslo, på Ål, på Otta og på Fagernes.

Sluttrapport Danseru 2009-2012

Etter to vellukka prosjekt hadde Bygda dansar-prosjekta verkeleg teke form og stafettpinnen blei levert vidare til Oppland. Frå 2007 til 2009 vart dansar frå Valdres og Gudbrandsdalen sett i fokus når ei stor mengde ungdom fekk ta del i prosjektet. Sluttførestillinga "Flate steinar er til å sitje på" byggde på Tarjei Vesås si bok, Fuglane. Regissør Sigurd Johan Heide var under prosjektet koreografistudent ved KHiO og oppsettinga blei eksamensførestillinga hans.

Sluttrapport Lea de 2007-2010

Frå 2004 til 2007 vart Bygda dansar gjennomført i Møre og Romsdal. Etter mykje den same malen som i Sogn og Fjordane fekk ungdomar frå heile fylket møte profesjonelle instruktørar som gav dei innføring i lokale danseformer frå fylket. Folkedansrevyen "Lykkejegeren" blei sett opp på Folkekulturfestivalen i Trondheim og sluttførestillinga "Tru og Utru" hadde premiere på Molde Internasjonale Jazzfestival. Sistnemte med regi av Leif Stinnerbom.

Sluttrapport Snu nordvest 2004-2007

Det første prosjektet i Bygda dansar vart gjennomført som eit pilotprosjekt i Sogn og Fjordane frå hausten 2001 til våren 2004. Prosjektet laga fleire mindre førestillingar som blei vist fleire stader i fylket, og ungdomane deltok på både lokale og nasjonale stevner, festivalar og kappleikar. Sluttførestillinga "Meistermøy" var ei større oppsettjing i regi av Leif Stinnerbom. Framsyninga blei synt mellom anna på Førdefestivalen og Kunstøgskolen i Oslo.

Sluttrapport Fjordaplus 2001-2004