For en helg!

I helga avholdt Rogalender åpent møte om ungdomsarbeid i folkedansen, fikk danset seg godt på dansefesten Fuglen, og avsluttet helga med et fagseminar med fokus på Suldalsspringaren. Det var godt oppmøte på alle aktivitetene, og god stemning! Tusen takk til dere som deltok, og ikke minst til alle som hjalp til på noe vis (lokaler, bevertning, teknisk tilrettelegging m.m.).

Dansegulvet på Fuglen 13. oktober 2018

Dansegulvet på Fuglen 13. oktober 2018

Åpent møte

På åpent møte fikk ungdommenes innspill fokus. Ungdommene vil gjerne danse, og det regelmessig. Gjerne helgebasert med lengre økter med tid til mat og det sosiale. De er interessert i å delta på arrangement der hele miljøet danser, men også ha egne dansetreninger for ungdom. De håper at noen andre enn dem selv, kan ta ansvar for å arrangere folkedansaktiviteten til ungdommene i ei stund videre etter Bygda dansar.  

- Et viktig poeng som kom fra salen er at når de (dagens 50-80-åringer) vokste opp, var det mange steder å gå for å danse, det er det lite av nå. Fuglen er et viktig initiativ, et sted å danse nå, for nye og gamle folkedansere. Vi trenger noen faste arenaer hvor vi vet det danses, og som det er lett å komme som ny å delta på.

Et spørsmål som det ble viet tid til på slutten av møtet var: Hva kan jeg (eller vi som lag) bidra med? Det er et spørsmål som fikk mange svar. Noen kan bidra med lokale å danse i. Andre med dugnadshjelp. Noen som spillemenn. Noen kan leies inn som instruktører. Noen med plass i bilen til kappleik eller andre folkedansaktiviteter de skal på. Noen kan bake osv. Andre vet ikke enda hvordan de kan bidra, men vil gjerne bidra på noe vis. Vi fikk høre at det er mye hver enkelt kan bidra med, og ikke minst er potensialet stort for hva enkeltpersoner og lagene kan få til sammen.

Nå gjenstår det å se hvem som tar initiativ, og om det samordnes. Bygda dansar Rogaland kan bidra med kontaktformidling mellom deltakerne og de som ønsker å arrangere noe for ungdommen.

Folkedans-instruktør Ingrid Gjesdal, sammen med fagansvarlig Siri Mæland i en suldalsspringar på Fuglen

Folkedans-instruktør Ingrid Gjesdal, sammen med fagansvarlig Siri Mæland i en suldalsspringar på Fuglen

Fagseminaret

Ett av målene med fagseminaret var å inspirere folkedansinstruktører og andre spesielt interesserte til fordypning i springaren fra Suldal ved hjelp av dypdykk i sporene vi har fra primærkildene til dansen, dansearkivmateriale.  

Tegning/Illustrasjon av Bakka, Flem og Okstad, 1993.

Tegning/Illustrasjon av Bakka, Flem og Okstad, 1993.

Rogalender inviterte til samarbeid om hvordan en skal tolke primærkildene til springaren med utgangspunkt i dansefilmer av tradisjonsdansere fra Suldal som er dokumentert av og arkivert ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Ett annet mål var et ønske om å diskutere med miljøet hva vi skal videreformidle til ungdommene i Rogalender om kjernen og variasjonsmulighetene i springaren, nå som ungdommene begynner å bli flinke dansere. Dagen startet med en typisk Rogalender nybegynnerøkt i springaren som er blitt formidlet til flere tusen ungdommer gjennom skoleturne. Økta begynner med at instruktøren, Elisabeth, spør om deltakerne kjenner til hermegåsa? Smilene kommer frem, og vipps hadde deltakerne lekt seg gjennom et første møte med Suldalsspringaren. Etter en slik leken start, ble det lett for alle å tørre å kaste seg ut i utforskinga av Suldalsspringaren.

Siri Mæland, fagansvarlig i Bygda dansar ledet fagseminaret, hvor størstedelen ble brukt til workshop/gruppearbeid hvor gruppene studerte film fra arkivet, analyserte det de så, testet det ut, for deretter vise fram og diskutere med de andre deltakerne. Tove Solheim fra folkemusikkarkivet i Rogalaned spilte ypperlig springarspill til danseøktene. Det var inspirerende og lærerikt for oss alle at Ole Johannessen og Brit Guggedal som har hatt førstehånds kjennskap med og blitt opplært av flere av kildene på tradisjonsfilmene var sammen med oss, og kunne gi oss utfyllende kommentarer om kildene og hva de formidlet som kjernen i dansen.

Vi takker for inspirerende og lærerike diskusjoner, gleder oss til videre samarbeid og håper «donten» i Suldalsspringaren vil formidles til stadig nye generasjoner i framtida.

2018-10-14 Seminardeltakere på gulvet 2.jpg