Sluttrapport Akersarv

Ingeborg og Aanud.jpg

Bygda dansar i Akershus (høsten 2014 til våren 2017) bidro til å sette folkedans/folkemusikk i Akershus på kartet og bidro til kulturnæring: I tillegg til de prosjektansatte ble 27 personer innleid. Ca. 1000 elever og lærere fikk danset sin lokale immaterielle kulturarv. Prosjektet samlet ca. 30 interesserte ungdom som deltok på helgesamlinger, forestillinger, lokale kappleiker, og ulike kulturelle arenaer i fylket. Midtforestillinga «Mitt distrikt» ble vist i 2016 på på Kråkstad samfunnshus i Ski, og sluttforestillinga «Konglomerat» ble vist i 2017 på Bærum kulturhus. Prosjektet utviklet ny kompetanse for demokratiske kunstneriske prosesser for tradisjonsdans som dansekunst. Flere ungdommer ble godt rustet til å lære bort Akershustradisjonen, og noen gikk videre til landslinja i folkemusikk på Vinstra videregående skole, med folkedans som hovedinstrument.

Sluttrapport Akersarv 2014-2017

Oversikt over prosjektrapporter for avslutta prosjekt i Bygda dansar finner du her.