Vi har hatt fagdager i prosjektene!

Rogalender og Arktisk takt sparket like gjerne i gang høsten med faglig påfyll i prosjektene. Siden begge prosjekter har fått inn vikarer i Torill Steinjords fravær, så vi like gjerne på dansepedagogikk. Alle fagkonsulenter og fagleder instruerte gruppa i tradisjonsdans med utgangspunkt i egenvalgte fokuspunkt/kvaliteter ved dansen som ble valgt.

Det ble sett på hoppsar, hamborgar og Suldalsspringar. I tillegg til å kjenne på balanse, gi/ta vekt, føre/bli ført i par og i gruppe. I etterkant av hver av de 5 ulike instruksjonene hadde vi en dansepedagogisk samtale med utgangspunkt i spørsmål som: Fremmer denne metoden disse sentrale kvalitetene/fokuspunktet? Tips til andre måter å fremme disse sentrale kvalitetene på?

Fra venstre: Tuva, Elisabeth, Siri og Stine

Fra venstre: Tuva, Elisabeth, Siri og Stine

Det ble også tid til planleggingsmøter for høsten i hvert prosjekt, fagmøte med øvrige fagansatte på SFF, i tillegg til svært kjærkommen erfaringsdeling fra gamle til nyansatte, og fra prosjekt til prosjekt.

Fra venstre: Dina, Siri, Elisabeth, Sigurd og Tuva

Fra venstre: Dina, Siri, Elisabeth, Sigurd og Tuva