Prosjektmedarbeidere/fagkonsulenter i Bygda dansar Hordaland

Om Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Stiftinga er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra Kulturdepartementet og hadde inntekter på ca 14,1 millioner i 2018. Hovedmålet er å: "..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar". Sentret driver arkivarbeid, forskning og formidling og har en av de største samlingene av folkemusikk og tradisjonsdans i Nord-Europa. Vi er akkreditert NGO av UNESCO som samarbeidspartner i arbeidet med immateriell kulturarv. Arkivmaterialet brukes av pedagoger, utøvere, studenter, forskere, privatpersoner og frivillige organisasjoner.

Det er i underkant av 11 årsverk knytta til sentret, hvor storparten holder hus på Dragvoll Idrettsenter i Trondheim. Vi har et ambisiøst, nyskapende miljø med bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt. Se gjerne årsmeldingene til Sff som ligger ute på nettsidene våre: http://www.folkemusikkogfolkedans.no/ 

 

Om danseprosjektet Bygda Dansar Hordaland

Bygda Dansar er et nasjonalt danseprosjekt som er utviklet og eid av Stiftinga for folkemusikk og folkedans. Prosjektet blir gjennomført fylkesvis og går over tre år. Hordaland er det tolvte fylke Bygda Dansar går i. Prosjektperioden er fra september 2019 til august 2022. Blant målene (se mål på www.bygdadansar.no) for prosjektet er å sikre at landet til enhver tid har gode frilans tradisjonsbærere som kjenner kulturarven vår, og kan delta i dansekunstproduksjoner. I samarbeid med fagmiljøet ved sentret utvikles kontinuerlig ideer og teknikker for formidling, undervisning og presentasjon av samværsdans og scenisk dans på tradisjonsdansens premisser. Målgruppen er ungdom (15-19 år), som gjennom deltakelse i prosjektetfår kjennskap til sin lokale/ regionale dansetradisjon og folkemusikk. Interesserte ungdom rekrutteres til et gratis prosjekt som gir ungdommene et dansetilbud på godt teknisk og kunstnerisk nivå. Danseforbilder, musikere, med-instruktører og andre medhjelpere søkes primært lokalt for å styrke folkedansen i regionen. Bygda dansar-prosjektene bemannes med ca. 150 % stillingsressurser der prosjektkoordinator utgjør 50%. Disse tre jobber tett sammen. Bygda dansar Hordaland er støttet av Hordaland fylkeskommune og samarbeider med de lokale søkerne hardingfela.no, Hordaland folkemusikklag og Hordaland ungdomslag.

 

2 Prosjektmedarbeidere i Bygda dansar (deltid ca. 50 % stilling)

Vi søker etter to prosjektmedarbeidere til fortrinnsvis to dansefaglige delstillinger på tilsammen 100 % for et 3-årig engasjement i prosjektperioden. Kandidatene må gjerne ha ulike profiler og styrker. Oppgi hvilken stillingsbrøk som er mest ønskelig/aktuell for deg. Av erfaring vet vi at mange ønsker å kombinere med egen frilansaktivitet, vi kan gjøre tilpasninger i prosjektplanen for å ta hensyn til dette.

Sentrale arbeidsoppgaver:

-       danseinstruksjon

        - tilpasset målgruppene (nybegynner og viderekommende ungdom)

        - for videreføring av variasjonen i tradisjonsmaterialet

        - tett samarbeid med fagpersoner ved sentret inkludert Bygda Dansar-kollegaer og andre som prosjektet knytter til seg

-       ungdomsarbeid, være med å skape et ungdomsmiljø

-       skape kontaktnettverk lokalt med skoler, ungdom, foreldre, det lokale folkedansmiljøet, Den Kulturelle Skolesekken og andre kulturinstitusjoner.

-       dansefaglig arbeid inkludert gjennomgang og analyse av arkivmateriale for å kunne utføre og formidle lokale/ regionale særtrekk i dans og musikk

-       dokumentasjon gjennom video, bilde, metadata og tekst

-       administrasjon av skoleturneer, samlinger og forestillinger inkludert markedsføring og informasjonsarbeid.

Arbeidsoppgavene kan inkludere andre oppgaver. Arbeidsområde/oppmøtesteder er i Hordaland fylke. Opplæring/arbeidsopphold/møtesamlinger i Trondheim må påregnes.

 

Vi søker personer med dansefaglig bakgrunn som:

-       kan være et forbilde for ungdom i målgruppa

-       har relevant Bachelor eller annen relevant bakgrunn

-       har erfaring fra danseundervisning og dansepedagogikk

-       har god kjennskap til folkedans og folkemusikk generelt

-       positivt om du kjenner til folkedansen i aktuelle fylke spesielt

-       har gode samarbeidsevner, du kommer til å jobbe tett med andre i tilknytning prosjektet

-       kan engasjere og danne gode relasjoner med ungdom

-       er strukturert, målretta og initiativrik

-       kan jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver

-       trives i høyt arbeidstempo

Relevant erfaring og læringsvilje kan erstatte manglende formell kompetanse. Tilpasning av arbeidsoppgaver etter kvalifikasjoner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

-       dansefaglige oppgaver knyttet til tradisjonsdans og danseinstruksjon

-       et spennende fagmiljø i utvikling

-       å kombinere stillingen med egen frilansaktivitet opp til 100 % arbeidsbelastning

-       lønn etter avtale

-       kollektiv pensjonsordning, for tiden 5 % av brutto lønn.

 

Andre opplysninger:

Stillingene utgjør til sammen inntil 100 % med oppstart i september 2019 og med varighet ut august 2022.

Foretrukket arbeidssted vil være i Hordaland fylke, men hensiktsmessig hovedarbeidssted kan avtales nærmere i samråd med aktuelle kandidater. Ønsket arbeidssted og stillingsbrøk bes oppgitt i søknad. I perioder blir det forskjøvet arbeidstid, spesielt i forbindelse med skoleturneer og helgesamlinger. En del reisevirksomhet må påregnes. Det kreves fremlagt politiattest før ansettelse.

 

Vi ser for oss å holde intervju med aktuelle kandidater 22. og 26. februar, eventuelt 01. mars 2019.

Kontaktperson: Prosjektkoordinator Stine Trondsdatter, epost: stine@fmfd.no, tlf. 40 61 52 22

Søknad med CV sendes elektronisk via jobbnorge innen 10. februar 2019