Fagseminar i Harstad Arktisk Takt og Folkemusikk Nord 9. og 10 februar 2019

Seminaret samlet rundt 15 dansere og musikere frå Troms, og ble gjennomført i Festspillene i Nord-Norge sine nye lokaler.
Dette var en videreføring av fagseminaret i januar 2018 i Tromsø, og var eit samarbeid med Folkemusikk Nord. Folkemusikk Nord stod for økonomien og Arktisk Takt hadde ansvaret for den faglige biten. Seminaret var åpent for alle i folkemusikk- og folkedansmiljøet i Troms (og nærliggende områder). Terje Foshaug representerte Folkemusikk Nord, og Torill Steinjord og Sigurd Johan Heide representerte Arktisk Takt.


ÅPENT SEMINAR: POSITIV OG POLS I NORD
Laurdags formiddag hadde vi et åpent seminar i Gågata (liten utstillingslokale med bla samisk kunst) der Ola Graff fortalte om positivtradisjonen i Nord. Sigurd Heide og Torill Steinjord fortalte om folkedanstradisjonene i Harstad-regionen.


DANSEFAGLIG
Det ble diskutert et par dilemma knyttet til dansene i Arktisk Takt:
-Om «Fingerpolka frå Tamokdalen» ble det diskutert hvordan «hyttingen» var passende for ungdommer, og om det var et element av teater eller dans. Det ble reflektert rundt om vi skulle bytte ut hyttingen med noe annet, eller om dansen ble kraftig forandret da. I tillegg probematiserte vi hvordan dansen har intrikate steg, men samdtidig et ganske «teatralsk» element.
-Det andre dilemmaet var hvordan musikken til polsdansen frå Lysbotn på Senja skulle være. Dette er et tema vi belyste på forrige samling, men vi tok det opp igjen denne gangen også og prøvde litt i praksis.
-I tillegg prøvde vi turdansen frå Vesterfjell (Kjerringa med staven) der vi utfordret deltakerne på hvordan rammene, og hvor strikte rammene skulle være. For eksempel hvor mange ganger skal man gå armkrok med egen partner i starten?

MUSIKKFAGLIG
Vi hadde en ide om at vokalmusikken har mye godt slåttestoff, og vi tok for oss sangleker/folkeviser og salmer. Kunne vi bruke melodiene til dans? Her fokuserte vi mest på Troms og omegn, men noen slengere utenfra her og der. Alle hadde med seg diverse salmebøker og sangbøker med folkeviser, og vi delte i grupper og testet ut skisser på hvordan melodiene kunne brukes. Et spørsmål her var på hvilken måte man evt kunne utvide om det var korte stubber. Skal man legge til vek, eller improvisere over melodilinjen. Begge deler var sett på som en plausibel mulighet.

Bilde: Torill Steinjord

Bilde: Torill Steinjord