Bygda dansar oppstart, fagdager og forestilling

I september har det skjedd mye fint i Bygda dansar, og fortsatt er det mer igjen!

Mandag 2. september kom Magni og Ulf-Arne til Norsk senter for folkemusikk og folkedans for sine første dager som ansatte på Senteret, de neste 3 årene. Her ble de møtt av et kollegial som gledet seg veldig til å bli kjent med de! Første uke gikk til å sette seg inn i arbeidsstedets rutiner, litt overordnet om prosjektet Bygda dansar og videre inn til kjernen, nemlig en dykk inn i folkedansen faglig, pedagogisk og lokalt i arkivmaterialet fra Hordaland.

IMG_4586.JPG

Mandag 16. september kom både prosjektansatte fra Troms og Hordaland sammen for første gang, og metodeutveksling og erfaringsdeling stod sentralt mellom de praktiske og mer teoretiske øktene. Alle fire pedagogene har sin egen tilnærming til hvordan å undervise, og med kollegabasert veiledning hvorav man først viser og så får tilbakemelding, sitter hver enkelt igjen med nye ideer og refleksjoner rundt egen instruksjon.

IMG_4571.JPG

Mandag 23. september avholdt Senteret REP-møtet, og Rogalender - Bygda dansar Rogaland kronet RFF-prisen med forestillinga «Sviver i det» på Riksscenen.

Foto: Gunn Elton

Foto: Gunn Elton

Foto: Gunn Elton

Foto: Gunn Elton