Nytilsettinger i Bygda Dansar

Publisert den 11. juli 2016
 
I september startar Bygda dansar opp i Rogaland. Det treårige prosjektet har ansatt to kompetente fagkonsulenter i dans, Elisabeth Ellingsen og Torill Steinjord. Elisabeth har Bachelor i musikkteater og er kappleiksdanser i A-klassen. Torill har Bachelor i tradisjonsdans, var medkoreograf til forestillingen Svartfela (Bygda Dansar Vest Agder 2014) og har turnert med RESiDANS forestillingen Karmer kring blå. Begge har jobbet mye med scenekunst for og med ungdom og de gleder seg til gjøre ungdom kjent med sine lokale dansetradisjoner.   
Samtidig med oppstarten i Rogaland omorganiseres prosjektene i Bygda Danser med en fast prosjektkoordinator som fases inn med ansvar for Bygda Dansar Rogaland nå og Bygda Dansar Troms neste høst. Stine Trondsdatter med Bachelor i kulturledelse er ansatt som prosjektkoordinator med oppstart i august.
 Bygda dansar Rogaland drives av Norsk senter for folkemusikk og folkedans og har total budsjettramme på 3,45 millioner kroner over prosjektperioden på 3 år. Det blir finansiert gjennom senteret sitt
driftstilskudd fra Kulturdepartementet og lokal delfinansiering fra fylkeskommunen på kr 450 000. Folkemusikkarkivet for Rogaland (http://ryfylkemuseet.no/folkemusikkarkivet/folkemusikkarkivet/) var lokal
søker for prosjektet, har dannet en ressursgruppe med bred representasjon i fylket og har hatt flere forberedende aktiviteter for ungdom i fylket. Vi gleder oss stort til Bygda dansar starter opp, og håper det
kan løfte tradisjonsdans i Rogaland, sier Tove Solheim.
 
 

Fra venstre: Elisabeth Ellingsen (foto: Christine Skilhagen), Torill Steinjord og Stine Trondsdatter (foto: Berre AS)

Fra venstre: Elisabeth Ellingsen (foto: Christine Skilhagen), Torill Steinjord og Stine Trondsdatter (foto: Berre AS)