Tre ledige stillinger i Bygda dansar

Publisert den 21. mars 2016

Bygda dansar starter opp i Rogaland. I den forbindelse søker vi etter prosjektkoordinator (fast stilling) og to fagkonsulenter i dans (engasjement). Søknadsfrist er 30. april. Rogaland er det tiende fylket Bygda Dansar går i.

Bygda Dansar er et nasjonalt danseprosjekt som er utviklet og eid av Norsk Senter for folkemusikk og folkedans (http://bygdadansar.no). Prosjektet blir gjennomført fylkesvis. Det går over tre år med medfinansiering fra fylkeskommunen (12 %). Det følger intensjonen i UNSECO konvensjonen om immateriell kulturarv: synliggjøring, kompetansestyrking og videreføring av folkedans og folkemusikktradisjonene gjennom uformell opplæring av ungdom. Blant målene for prosjektet er å sikre at landet til enhver tid har gode frilans tradisjonsbærere som kjenner kulturarven vår og kan delta i dansekunstproduksjoner.

Under kan du lese utdrag fra utlysningene med lenker til fullstendig utlysningstekst.

 

Prosjektkoordinator (fast administrativ stilling)

Vi søker etter kandidater som har Bachelor i kulturledelse eller annen relevant utdanning samt erfaring fra prosjektledelse i kultursektoren. Som prosjektkoordinator vil du ha ansvaret som administrativ prosjektleder for to Bygda dansar prosjekter. Dansefaglig ansvar ivaretas av dansefaglig stilling ved senteret.

Sentrale arbeidsoppgaver:

•             ressursplanlegging og ledelse av prosjektet

•             planlegging og gjennomføring av prosjektet etter budsjettet

•             informasjonsarbeid

•             nettverksbygging

•             planlegging/administrasjon av aktiviteter inkludert markedsføring

Stillingen utgjør 100 % fast stilling. Tiltredelse 01.06.2016. Stillingen vil ha ansvar for to prosjekter. Arbeidssted er Trondheim. Noe reisevirksomhet og forskjøvet arbeidstid må påregnes.

Kontaktperson: kontorsjef Truls Sørensen, epost: truls@fmfd.no. Mobil: 41521912

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden; https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/123462/prosjektkoordinator-i-danseprosjekt

 

Fagkonsulenter i dans, danseinstruktører (3-årig engasjement)

Vi søker etter kandidater som er utøvende danser på høyt nivå som kan engasjere og danne gode relasjoner med ungdom.

Sentrale arbeidsoppgaver:

•             dansefaglig arbeid inkludert gjennomgang og analyse av arkivmateriale for å kunne utføre og formidle lokale/ regionale særtrekk i dans og musikk

•             danseinstruksjon tilpasset målgruppene (nybegynner og viderekommende ungdom)

•             inkluderende ungdomsarbeid

Stillingene utgjør til sammen inntil 100 % fra 15. august 2016 til 31. juli 2019. Oppgi hvilken stillingsbrøk som er mest ønskelig/aktuell for deg. Av erfaring vet vi at mange ønsker å kombinere med egen frilansaktivitet, vi kan gjøre tilpasninger i prosjektplan for å ta hensyn til dette.

Det er ønskelig at begge kjønn er representert som rollemodeller i prosjektet. Arbeidsområde er i Rogaland fylke. Arbeidsopphold/møtesamlinger i Trondheim må påregnes. En del reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktperson: Fagkonsulent i dans Inga Myhr, epost: inga@fmfd.no, tlf. 90896153

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden; https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/123464/fagkonsulenter-i-dans