KONGLOMERAT - Bygda Dansar Akershus

Publisert den 03. mai 2017

 

Unge dansere har lært seg ulike danseformer fra Akershus. Sammen med tre musikere og fem instruktører har de gått inn i et eksperimenterende arbeid med tradisjonsmaterialet. Eksperimenteringen er sårbar og viser en inderlighet til dansen og folkemusikken, det å tilhøre en gruppe og et fellesskap, hvor alt henger sammen. Konglomerat er sluttforestillingen til det treårige prosjektet Akersarv - Bygda Dansar Akerhus.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Forestillingstider:
5. mai kl. 20
6. mai kl. 14+18
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
medskapende dansere: 
Cathrine Ringsrud, Elise Vonen, Emilia Midtbø Christensen, Frederick Brevig Jacobsen, Hans Løvlien, Herborg Nesbakken Oma, Ingeborg Solheim-Allen, Ingvild Aavitsland, Iri-Elisabeth Kristiansen, Neri Bakkjen, Nikolaj Bo Fischer Nielsen, Signe D. Krohn Gjessing, Sigrid Sæter, Snorre Kristiansen, Solveig Hauknes, Solvor Oma, Ånund Myhren

musikere: Øyonn Groven Myhren (musikalsk ansvarlig), Marianne Tomasgård, Elise Tegnèr
idèutvikling og kunstnerisk ansvar: Mathilde Øverland, Trine Sjølyst, og Stian Roland
kunstnerisk veiledning: Rom for dans ved Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos 

prosjektet er drevet og eid av Norsk senter for Folkemusikk og Folkedans og finansiert av Akershus Fylkeskommune og Kulturdepartementet

Forestillingen varer 1 time uten pause

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
jeg – mono
alle – poly
sammenhopningen – konglomerat 

*

Samdansende i takt med folkemusikken, et konglomerat av dansere i felles formasjon. Alle i en sammenhopet bevegelse, avhengige av hvert enkelt jeg, og hverandre. Hver del av kroppen har betydning. En albue glir langs veggen før den forviller seg ut på golvet i takt med andre albuer, knær. En hånd møter en skulder og sammen vrir de seg inn i en snu. Rygger strekkes, ankler svikter. Alt beveger seg inn i konglomeratets endelige form.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Gjerne lik og del arrangementet på Facebook her

Billetter kan kjøpes her