To ledige stillinger i Bygda dansar

Publisert den 31. januar 2017

Bygda dansar starter opp i Troms høsten 2017. I den forbindelse søker vi etter to fagkonsulenter i dans (engasjement). Søknadsfrist er 1. mars 2017. Troms er det ellevte fylket Bygda dansar går i.

Bygda Dansar er et nasjonalt danseprosjekt som er utviklet og eid av Norsk Senter for folkemusikk og folkedans (http://bygdadansar.no). Prosjektet blir gjennomført fylkesvis. Det går over tre år med medfinansiering fra fylkeskommunen (12 %). Det følger intensjonen i UNSECO konvensjonen om immateriell kulturarv: synliggjøring, kompetansestyrking og videreføring av folkedans og folkemusikktradisjonene gjennom uformell opplæring av ungdom. Blant målene for prosjektet er å sikre at landet til enhver tid har gode frilans tradisjonsbærere som kjenner kulturarven vår og kan delta i dansekunstproduksjoner.

Under kan du lese utdrag fra utlysningen med lenke til fullstendig utlysningstekst.

 

Fagkonsulenter i dans, danseinstruktører (deltid ca. 50 % stilling i 3 år)

Vi søker etter kandidater som er utøvende danser på høyt nivå som kan engasjere og danne gode relasjoner med ungdom.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

-        dansefaglig arbeid inkludert gjennomgang og analyse av arkivmateriale for å kunne utføre og formidle lokale/regionale særtrekk i dans og musikk

-        danseinstruksjon tilpasset målgruppene (nybegynner og viderekommende ungdom)

-        inkluderende ungdomsarbeid

 

Vi søker personer med dansefaglig bakgrunn som:

-         har betydelig erfaring fra danseundervisning og erfaring/ utdanning i dansedidaktikk

-         har relevant Bachelor eller annen relevant bakgrunn

-         har god kjennskap til folkedans og folkemusikk generelt

-         positivt om du kjenner til folkedansen i aktuelle fylke spesielt

-         har gode samarbeidsevner

-         kan engasjere og danne gode relasjoner med ungdom

-         er strukturert, målretta og initiativrik

-         kan jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver

-         trives i høyt arbeidstempo

Relevant erfaring og læringsvilje kan erstatte manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Andre opplysninger:

Stillingene utgjør til sammen inntil 100 % med oppstart i september 2017 og med varighet til 14. august 2020. Oppgi hvilken stillingsbrøk som er mest ønskelig/aktuell for deg. Av erfaring vet vi at mange ønsker å kombinere med egen frilansaktivitet, vi kan gjøre tilpasninger i prosjektplanen for å ta hensyn til dette.

Det er ønskelig at begge kjønn er representert som rollemodeller i prosjektet. Arbeidssted er Troms, evt. annet arbeidssted kan avtales. Ønsket arbeidssted og stillingsbrøk bes oppgitt i søknad. I perioder blir det forskjøvet arbeidstid, spesielt i forbindelse med skoleturneer og helgesamlinger. En del reisevirksomhet må påregnes. Det kreves fremlagt politiattest før ansettelse.

Vi ser for oss å holde intervju med aktuelle kandidater 23., 24. og eventuelt 27. mars 2017.

Kontaktperson: Prosjektkoordinator Stine Trondsdatter, epost: stine@fmfd.no, tlf. 40 61 52 22

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/133486/2-fagkonsulenter-i-dans-danseinstruktoerer-deltid-ca-50-stilling