Kompetansedeling i Rogalender

Mandag 4. juni satte Tuva Færden (nytilsatt vikar i Rogalender med oppstart 13. august 2018), Elisabeth Syrdahl Ellingsen (fagkonsulent i Rogalender) og Siri Mæland (fagansvarlig i Bygda dansar) seg, på fly til Harstad. Der ventet Torill Steinjord (høygravid, fagkonsulent i Rogalender/Arktisk takt), og Sigurd Johan Heide (fagkonsulent i søsterprosjektet, Arktisk takt – Bygda dansar Troms).

Gjett Fra venstre: Tuva Færden, Torill Steinjord, Siri Mæland, Elisabeth Syrdahl Ellingsen og Sigurd Johan Heide

Gjett Fra venstre: Tuva Færden, Torill Steinjord, Siri Mæland, Elisabeth Syrdahl Ellingsen og Sigurd Johan Heide

I 3,5 dager stod dypdykk i forberedte arkivopptak på agendaen, med danser for sluttforestillinga i Rogalender. Tradisjonsmaterialet ble analysert, kroppsliggjort og metodikk for undervisningsbruk ble diskutert. Onsdagskveld fikk Tuva være med på å prøve ut Bygda dansars metoder i praksis, på en lokal øving til ungdommer i Arktisk takt.

Elisabeth og Tuva studerer arkivklipp på Grytøya ungdomshus.

Elisabeth og Tuva studerer arkivklipp på Grytøya ungdomshus.

Kompetanseoverføringsdagene ble avsluttet med prosjektplanleggingsmøte om veien videre mot sluttforestilling og siste Bygda dansar Rogalender år. Vårt fokus er på danserne og tradisjonsmateriale, danserne og scene, å bli sammensveiset i det kunstneriske teamet (hvor koreograf og musikalsk ansvarlig også er med), samt forberedelse av semester 5 og 6. Med andre ord, mye spennende å gripe fatt i!

Vi gleder oss masse til høsten og første helgesamling 14.-16. september i Siddistova med påfølgende dansefest med Fuglen. Vi håper lokalmiljøet rundt folkedansen og folkemusikken i Rogaland blir med også i innspurten av siste prosjektår!

Midtnattsol må man bare bli glad av!

Midtnattsol må man bare bli glad av!